Luxury Homes

Contact us

Your message has been sent and we'll get back to you as soon as possible.

Thanks for getting in touch!
If you have any questions or comments, please feel free to contact us.

Phone: +31(0)648085203
Your name:

Your email address:

Reason for enquiry:

The apartment you're interested in (if any):

Your enquiry:

Gebruik van website

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud is bestemd voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren, verveelvoudigen, doorsturen, verspreiden, openbaar maken of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden van het materiaal op de website, op een wijze die strijdig is met het doel van de website is, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Luxury-Homes, verboden.

Afwijzing aansprakelijkheid

Hoewel Luxury-Homes de grootst mogelijke zorg besteedt aan een correcte en actuele weergave van de gegevens op zijn website, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op (of juist het nalaten van) handelingen naar aanleiding van de informatie op de site. U bent er zelf verantwoordelijk voor u er van te vergewissen of de informatie voor het door u gewenste doel geschikt is.

Luxury-Homes bieden geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Hoewel Luxury-Homes de grootst mogelijke zorg besteedt aan de vanaf de luxury-homes website elektronisch aan ons verstuurde berichten, garanderen wij niet dat naar haar toegestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen daarvan.

Luxury-Homes is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen.

Loading...